خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

علائم شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

  • ۴۷۹
علائم شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

بر اساس سن گیاه، رقم میزبان، میزان بیماری زایی بیمارگر، شرایط محیطی(دما و رطوبت) و اینکه آلودگی در مراحل اولیه رشد گیاهاست یا در گیاهان مسن، علائم پدیدار می شود.

✔️علائم این بیماری در برگ، ساقه، دمبرگ و میوه قابل مشاهده است.

1️⃣نکروز حاشیه برگ

2️⃣پژمردگی یک طرفه بوته آلوده

3️⃣شانکر ساقه

4️⃣قهوه ای شدن بافت آوند چوبی محل شانکر (درون ساقه)

5️⃣لکه های کوچک قهوه ای با هاله سفید

6️⃣زرد شدن بافت آوند داخل میوه

7️⃣و در اخر مرگ بوته


ابزار وبمستر