• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شرایط انبار مناسب پسته

  • ۱۵۵
شرایط انبار مناسب پسته

✔️دمای انبار جهت جلوگیری از آلودگی محصول بایستی کمتر از 10درجه سانتیگراد باشد و با دستگاه های خودکار کنترل شود.

✔️رطوبت نسبی انبار بایستی کمتر از 65درصد باشد.

✔️گونی های پسته بایستی بر روی پالت های چوبی یا فلزی نگهداری شوند و از تماس آن ها با کف یا دیوارهای انبار جلوگیری شود.

✔️استفاده از آفت کش های مجاز طبق مقررات و ضوابط مراجع قانونی و ذی صلاح کشور در انبار یا قبل از استفاده از انبار، میتواند مفید واقع شود.

✔️ساختمان انبار باید به نحوی باشد که حیوانات خانگی و حشرات و کرم ها و دیگر بند پایان و جوندگانو پرندگان و آلاینده های میکروبی به آن دسترسی نداشته باشند.

✔️تهویه در انبار لازم است به نحو مطلوب صورت گیرد. (تعداد فن ها بسته به سطح انبار کافی و محل نصب فن ها نیز در قسمت های مناسب باشد.)

✔️روش های حمل و نقل و شرایط انبارمحصول (مانند دما و رطوبت) مستند سازی و ثبت شود.

✔️قبل از وارد کردن محموله های جدید به انبار باید باقیمانده محصول سال قبل را خارج نموده و انبار را کاملا تمیز و با روش های مجاز ضد عفونی کرد.

✔️انبارها باید نسبت به حرارت و رطوبت عایق باشند.

✔️چیدن گونی ها روی هم به صورتی باشد که جریان هوا از میان آنها به خوبی انجام شود و دسترسی به آن ها آسان باشد.