• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان هرس درخت زیتون

  • ۱۰۴
زمان هرس درخت زیتون

✔️هرس درختان زیتون، در اواخر زمستان و اوایل بهار، انجام می شود.

✔️هرس رشد گیاه را تحریک نموده و گیاه را به صدمات ناشی از سرما، حساس تر می کند. در مناطقی با آب و هوای سرد، هرس زود هنگام، خطرناک است. 

✔️همچنین هرس نباید تا قبل از حالت تمام گل گیاه، به تاخیر بیفتد؛ زیرا بافت هایی در هرس حذف میشوند که مواد غذایی قبلا به سمت آن ها رفته و این کار سبب هدر رفت میشود.

✔️همچنین هرس دیرهنگام به گیاه خسارت وارد نمی سازد،اما میتواند رشد رویشی گیاه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.