خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

پسته های آلوده

  • ۲۰۱
پسته های آلوده

✔️پسته های ریز بد شکل و لکه دار معمولا دارای آلودگی بیشتری هستند، بنابراین لازم است آنها را از پسته های سالم جدا نمود.

✔️پسته های با پوست سالم فاقد لکه بر روی پوست استخوانی هستند. تمامی پسته های زودخندان و دارایشکاف نامنظم با پوست چروکیده و خشک دارای لکه بر روی پوست استخوانی هستند.

✔️شاخص لکه دار بودن سطح خارجی پوست استخوانی میتواند در جداسازی پسته های آلوده درحین فرآوری استفاده شود.

ابزار وبمستر