• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

توصیه های کارشناسی بعد از برداشت گندم و جو

  • ۵۹
توصیه های کارشناسی بعد از برداشت گندم و جو

توصیه های کارشناسی بعد از برداشت گندم و جو:

✔️انجام عملیات خاکورزی بلافاصله بعد از برداشت محصولات شتوی

✔️جمع آوری و مدیریت بقایای گیاهی، جهت کاهش سایز کلوخه های ناشی از عملیات خاکورزی و به تبع آن کاهش تعداد دفعات عملیات بستر سازی