خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

سرمازدگی چه علائمی دارد؟

  • ۱۴۱
سرمازدگی چه علائمی دارد؟

سرمازدگی به شرایطی اطلاق می شود که گیاه در نتیجه بروز درجه حرارت های صفر تا ده درجه سانتی گراد، خسارت می بیند. 

✅آثار اولیه این تنش عبارت اند از:

✔️کاهش عمومی رشد

✔️تغییر رنگ

✔️کلروز برگ

✔️عدم جوانه زنی

✔️عدم انتقال مواد فتوسنتزی

✔️عدم جذب عناصر غذایی

که برخی قابل بازگشت و برخی غیرقابل بازگشت اند.


ابزار وبمستر