خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

موثرترین سم در کنترل سپردار زیتون

  • ۳۱۵
موثرترین سم در کنترل سپردار زیتون

سموم موثر در کنترل سپردار زیتون:

✔️12 لیتر روغن ولک + 1200 سی سی سم دورسیان در 400 لیتر آب


ابزار وبمستر