• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

استفاده از وسایل گرمایشی در مقابله با سرمازدگی

  • ۶۸
استفاده از وسایل گرمایشی در مقابله با سرمازدگی

🌳استفاده از وسایل گرمایشی در باغات در مقابله با سرما:


✔️استفاده از وسایلی مانند بخاری جهت گرم کردن موقت محیط سودمند می باشد. در مکان های پست و بلند بخاری هایی در پستی ها می گذارند تا حرارت به سمت بالا حرکت کند و محیط را گرم نماید.

✔️این بخاری ها می توانند به صورت بخاری نفتی، گازوئیلی و یا هیزمی باشند.

✔️برخی از باغداران از شعله ور کردن آتش در باغات استفاده می کنند که این کار مزایا و معایبی دارد.