خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

رابطه نوع خاک و آفات چوبخوار

  • ۳۷۶
رابطه نوع خاک و آفات چوبخوار

✔️باغ هایی که در خاک های نامتعادل، سبک و عاری از موادغذایی و یا با پی اچ قلیایی بالا احداث شده اند، بیشترین آلودگی را خواهند داشت. 

✔️اگر چه بعضی از درختان ظاهری سالم و شاداب دارند ولی کمبودهایی را داشته که حشرات چوبخوار قادرند حتی از فواصل دور آن ها را تشخیص داده و به ضعف آنها پی ببرند، بنابراین تقویت چنین درختانی، طبق توصیه کارشناسان آب و خاک منطقه، با کودهای آلی و شیمیایی ضروری می باشد.

ابزار وبمستر