خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نیاز آبی پیرومیا برگ قاشقی

  • ۳۵۲
نیاز آبی پیرومیا برگ قاشقی

این گیاه نسبتاً کم آب بوده پس در هر مرحله آبیاری از خشک بودن سطح خاک گلدان اطمینان حاصل کنید.
آبیاری حدود دو الی سه بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان برای این گیاه کافی است و این میزان بسته به محیط نگهداری گیاه، درجه حرارت و میزان نور دریافتی متغیر است.
غدقت کنید که آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ریشه ی این گیاه خواهد شد.


ابزار وبمستر