• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی پیرومیا برگ قاشقی

  • ۹۲
معرفی پیرومیا برگ قاشقی

پیرومیا قاشقی یا فلفلوریا، نام فارسی آن یعنی به مانند فلفل (یکی از گیاهان بومی آفریقا، آمریکا و مناطق گرمسیر می باشد.
زادگاه این گیاه در جنگل های نسبتا تاریک است. به همین دلیل سایه آپارتمان را به خوبی تحمل می کند و با فضای داخل منازل سازگاری دارد.
پیرومیا برگ قاشقی از گیاهان زیبا و مقاوم است و برگ های قاشق مانند چرمی و نیمه گوشتی دارد و از آن دسته گیاهان است که رشد سریعی ندارد ولی در هر شرایطی در آپارتمان پرورش می یابد.
پیرومیا قاشقی از گیاهان موثر در تصفیه هوا است و در پاکسازی هوای منزلتان موثر خواهد بود.