• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کارایی برگ درخت توت

  • ۵۵
کارایی برگ درخت توت

درخت توت در مناطق نوغان داری به منظور تولید برگ کشـت میگردد.
برگ درخت توت غذای منحصر به فرد برای تغذیه لاروهای کرم ابریشم
می باشـد. در پرورش کرم ابریشـم تولید نهال های توت از قبــل الزامی است.
بالا بردن کیفیت نهال ها، پایه گذاری یک توتستان مناسب با رشد
و راندمان تولیدی بالا را فراهم می آورد. روش تکثیر آسان، اقتصادی و
مناسب نهال توت روش غیرجنسی است.