خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

ازت را به چه روشی به صیفی جات بدهیم؟

  • ۲۶۹
ازت را به چه روشی به صیفی جات بدهیم؟

✅با مصرف ازت به صورت آبیاری قطره ای، نسبت به روش رایج کوددهی، جذب ازت و کارایی مصرف آن در سیب زمینی، افزایش می یابد.
✅در‌گیاهانی مانند ذرت، خیار و آفتابگردان نیز، کارایی مصرف کود و عملکرد، در روش کودآبیاری نسبت به روش پاششی، بیشتر است.


ابزار وبمستر