خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آبیاری صحیح کاکتوس ها (ساکولنت ها)

  • ۵۱۶
آبیاری صحیح کاکتوس ها (ساکولنت ها)

ساکولنت ها به دلیل گوشتی بودن ساقه، برگ و ریشه آب زیادی درون خود ذخیره می کنند. همین مساله مقاومت آن ها را در برابر کم آبی بیشتر می کند. بنابراین اکثر بیماری های آن ها در اثر آبیاری زیاد است نه تشنگی.

✔️بهترین کار هنگام مراقبت از گل ساکولنت ها در خانه این است که بگذارید خاک آن ها کاملا خشک شود و سپس آبیاری را تجدید کنید.
✔️اگر به دنبال برنامه منظمی برای آبیاری آن ها می گردید، بهتر است در همه فصول غیر از زمستان به گلدان های کوچک هفته ای یکبار و به گلدان های بزرگ هفته ای دوبار آب بدهید.
✔️در فصل زمستان ماهی یکبار آبیاری برای آن ها کافیست. این هم به دلیل سردی هوا و هم به علت‌ استراحت آن ها در این فصل است.


ابزار وبمستر