• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مزایای کود فسفر بالا

  • ۲۳۷
مزایای کود فسفر بالا

✔️بهبود سیستم ریشه ای
✔️برطرف کردن علائم کمبود فسفر
✔️افزایش کیفیت دانه و میوه
✔️افزایش رشد گیاه
✔️افزایش گلدهی
✔️افزایش محصول
✔️کاملا محلول در آب
✔️عدم رسوبدهی در سیستم آبیاری