خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مزایای کود فسفر بالا

  • ۴۲۰
مزایای کود فسفر بالا

✔️بهبود سیستم ریشه ای
✔️برطرف کردن علائم کمبود فسفر
✔️افزایش کیفیت دانه و میوه
✔️افزایش رشد گیاه
✔️افزایش گلدهی
✔️افزایش محصول
✔️کاملا محلول در آب
✔️عدم رسوبدهی در سیستم آبیاری


ابزار وبمستر