• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل سرمای بهاره

  • ۱۳۰
کنترل سرمای بهاره

✅برای کنترل سرمای بهاره، میتوان از دود استفاده کرد.
دود سفید، مانند ابر عمل میکند و انرژی تشعشع یافته از زمین را که در طول شب، پخش شده، به زمین بر می گرداند‌.