خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

گیاه مخصوص مناطق خشک

  • ۳۷۵
گیاه مخصوص مناطق خشک

رازیانه، گیاهی است چندساله و متعلق به خانواده چتریان، که از مهم ترین و پرمصرف ترین گیاهان دارویی این تیره به شمار می آید و عمدتا به منظور استفاده از اسانس حاصل از آن در صنایع مختلف دارویی، غذایی، بهداشتی و صنعتی، مـورد کشـت قرار می گیرد.
از آنجا که تنش آب از بزرگترین مشکلات در تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله ایران به شمار می رود، شناخت واکنش های مختلف گیاهان دارویی به کمبود آب، از اهمیت خاصی برخوردار است.
رازیانه از جمله گیاهانی است که در تنش های کم ابی و جهت کشت در مناطق خشک مناسب است.


ابزار وبمستر