• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

مزایای استفاده از ورمی کمپوست

  • ۸۴
مزایای استفاده از ورمی کمپوست

یکی از انواع کودهای زیستی است که از طریق فراوری ضایعات آلی، نظیر کود دامی، بقایای گیاهی و غیره، توسط کرم‌های خاکی حاصل میگردد.
✅این‌ ماده دارای:
✔️تخلخل زیاد
✔️قدرت جذب و نگهداری بالای عناصر معدنی
✔️تهویه و زهکش مناسب
✔️ظرفیت نگهداری بالای آب
✔️بدون بوی نامطبوع و عوامل بیماری زا می باشد.
✅استفاده از این کود، امروزه جهت بهبود رشد و‌کیفیت محصولات زراعی و باغی متداول است.