• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مزایای استفاده از ورمی کمپوست

  • ۲۱
مزایای استفاده از ورمی کمپوست

یکی از انواع کودهای زیستی است که از طریق فراوری ضایعات آلی، نظیر کود دامی، بقایای گیاهی و غیره، توسط کرم‌های خاکی حاصل میگردد.
✅این‌ ماده دارای:
✔️تخلخل زیاد
✔️قدرت جذب و نگهداری بالای عناصر معدنی
✔️تهویه و زهکش مناسب
✔️ظرفیت نگهداری بالای آب
✔️بدون بوی نامطبوع و عوامل بیماری زا می باشد.
✅استفاده از این کود، امروزه جهت بهبود رشد و‌کیفیت محصولات زراعی و باغی متداول است.