• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان | کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خواص چای کوهی

  • ۱۸
خواص چای کوهی

چای کوهی، گیاهی است علفی و پایا، با بوته‌های کوتاه به ارتفاع 20 تا 60 سانتیمتر
که گل های سنبله ای معطر صورتی مایل به سرخ دارد.
این گیاه علاوه بر تأثیرات ضدمیکروبی، دارای خاصیت ضد درد به ویژه دردهای مفصلی، روماتیسمی، سردرد، سرگیجه، و دردهای عصبی است.