• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

شرایط آب و هوایی مناسب سیب

  • ۸۳
شرایط آب و هوایی مناسب سیب

سیب معمولی، درختی است بومی اروپای شرقی، آسیای غربی و نواحی شمال غربی کوه های هیمالیا که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح و یونان به زیر کشت درآمده است.
در جنس سیب بیش از 60 گونه و زیر گونه وجود دارد که در سراسر نیمکره شمالی پراکنده هستند.
درخت سیب می تواند گستره دمایی وسیعی را تحمل کند و کشت آن تنها در نقاطی اقتصادی نیست که:
❌یا زمستان آنقدر سرد باشد (60 درجه سانتی گراد) که شاخه ها خشک شوند،
❌یا آنقدر گرم باشد که سرمای مورد لزوم (1000تا 1600ساعت دمای کمتر از هفت
درجه سانتی گراد) تامین نگردد.
✔️افزون بر این درخت سیب برای تولید میوه هایی با کیفیت،‌ انبارداری خود را تا حدود زیادی حفظ کرده و برای تولید میوه هایی با کیفیت مطلوب، باید در نقاطی کشت شوند که هوا در یکی دو ماه آخر فصل رشد، بویژه شب ها، خنک باشد، وگرنه میوه ها طعم، مزه و قدرت انبار داری خود را تا حدود زیادی از دست خواهند داد.