• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سم پاشی با پهپاد چه مزایایی دارد؟

  • ۴۹
سم پاشی با پهپاد چه مزایایی دارد؟

_ به کمک پهپادهای سمپاش می توان مساحت 5 تا 6 هکتار را در مدت زمان یک ساعت سمپاشی کرد.

_ این دستگاه به کمک سیستم پیشرفته خود می تواند با دقت و سرعت بالاتری سمپاشی یا محلول پاشی را انجام دهد.

_ این روش باعث کاهش هزینه‌های مصرف آب، سم و هزینه های کارگر برای سم‌پاشی می گردد.

_ میزان سم مصرفی در هر هکتار با 7 الی 9 لیتر آب حل می شود، در نتیجه اثر بخشی سم افزایش می یابد.

_عدم تماس انسان با سموم، کاهش مصرف سم و عدم نیاز ورود به زمین کشاورزی و جلوگیری از له شدن محصول از دیگر مزایای پهپادهای سمپاش است.