خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

راهکارهای افزایش گندم دیم

  • ۱۴۹
راهکارهای افزایش گندم دیم
✔️استفاده از ارقام پرمحصول و مقاوم
✔️بهبود مدیریت افات و بیماری ها
✔️استفاده بهینه از منابع آب و خاک
✔️بالا بردن مواد آلی خاک

ابزار وبمستر