خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات محمدآباد؛ تشخیص وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

  • ۷۱۶
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات محمدآباد؛ تشخیص وجود آفات، عارضه زوال و کمبود عناصر

در بازدید از باغ آقای رحمانیان واقع در منطقه محمدآباد شهرستان جهرم، به تاریخ ششم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

خسارت آفات کنه نقره ای و کنه قرمز یکی از رایج ترین مشکلات باغ های مرکبات در منطقه جنوب است.

کنه ها با حمله به برگ، میوه و پوست شاخه از شیره سلولی گیاه تغذیه کرده و سبب ضعف شدید درختان می گردد.

خسارت آفات تریپس، پسیل و مینوز یکی دیگر از مشکلات مشاهده شده در این باغ بود.

بدشکلی و توقف رشد شاخساره های جوان در اثر تغذیه آفت از علائم خسارت است.

پیچیدگی برگها و پوشیده شدن با عسلک زیاد از دیگر علائم این آفات می باشد.

لاروهای آفت مینوز از پارانشیم برگ بین دو کوتیکول تغذیه کرده و باعث چین خوردگی برگها و ایجاد دالان های رنگ پریده روی آنها می شود.

شپشک آردآلود مرکبات ترشح عسلک فراوان و در صورت تراکم زیاد، ریزش میوه ها را به دنبال خواهد داشت.

کمبود روی در درختان مرکبات به صورت لکه های سبز روشن یا زرد در بین رگبرگ ها دیده می شود.

کوچک و ضخیم شدن برگها، ریزبرگی و کوتاه شدن ساقه ها از دیگر علائم کمبود روی است.

در کمبود منگنز رگبرگها به صورت حاشیه دار به رنگ سبز باقی می مانند و بقیه پهنک برگ زرد و نکروزه دیده می شود. کمبود منگنز در خاکهای آهکی و قلیایی دیده می شود.

نوک سوختگی می تواند دلایلی همچون خاک سنگین، آب شور و ... داشته باشد.

علائم بارز عارضه زوال مرکبات عبارت از زردی، قرمزی، سوختگی و تا حدودی لوله شدن و در نهایت ریزش برگها، تنک شدن تاج درخت و سرانجام مرگ درخت است.

در درختان دارای عارضه زوال، ریشه های مویین از بین می روند و ریشه های اصلی سیاه شده و می میرند.

بیشترین خسارت زوال روی لیمو لیسبون(خاگی)، پرتقال، نارنگی و لیموترش دیده شده است.

ممکن است استفاده بی رویه از کودها، سموم شیمیایی، تغییرات اقلیمی و همچنین عدم رعایت برخی از مسائل زراعی و باغی سبب ساز عارضه زوال مرکبات باشد.

کارشناسان اسپانیایی عنوان داشتند که مدیریت ناصحیح باغ ها یکی از علل بروز زوال مرکبات در ایران است.

شاید بتوان با اجرای یک برنامه کودی مناسب همراه با آبیاری منظم از گسترش زوال تا حدود زیادی کاست.

ابزار وبمستر