• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بازدید از باغ حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

  • ۱۳۶
بازدید از باغ حیدرآباد؛ طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

در بازدید از باغ آقای اسماعیلی واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ هفتم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

مهمترین نکته ای که در این باغ خودنمایی میکرد مشاهده اثرات شوری آب برروی خاک بود.

مینوز برگ مرکبات با نام علمی Phyllocnistis citrella می باشد.

کمبود روی در خاکهای آهکی شدید است.

در شرایط کمبود آهن، به این دلیل که کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ ایجاد نمی شود، کل سطح برگ به استثنای رگبرگ ها زرد می شوند.

در درختان دارای زوال، ریشه های مویین توانایی جذب آب و مواد غذایی را از دست می دهند.