خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات حیدرآباد؛ تشخیص طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

  • ۷۳۰
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات حیدرآباد؛ تشخیص طغیان آفات مینوز و اثرات شوری آب

در بازدید از باغ آقای اسماعیلی واقع در منطقه حیدرآباد شهرستان جهرم، به تاریخ هفتم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

مهمترین نکته ای که در این باغ خودنمایی میکرد مشاهده اثرات شوری آب برروی خاک بود.

مینوز برگ مرکبات با نام علمی Phyllocnistis citrella می باشد.

کمبود روی در خاکهای آهکی شدید است.

در شرایط کمبود آهن، به این دلیل که کلروفیل به مقدار کافی در سلولهای برگ ایجاد نمی شود، کل سطح برگ به استثنای رگبرگ ها زرد می شوند.

در درختان دارای زوال، ریشه های مویین توانایی جذب آب و مواد غذایی را از دست می دهند.

ابزار وبمستر