• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نقش آیش (رهاسازی زمین بدون کشت) در تناوب کشت گندم

  • ۳۸
نقش آیش (رهاسازی زمین بدون کشت) در تناوب کشت گندم

❌بررسی ها نشان داده که کاهش ماده آلی خاک تقریباً برای کلیه مناطق کشاورزی، (به ویژه مناطق خشک) به صورت یک مشکل درآمده است. از سویی وابسته شدن نظام های تولید محصولات زراعی به نهاده های خارجی و به ویژه کودهای شیمیایی نیز به این مشکل دامن زده است.
✅همچنین مطالعات نشان داده اند که آیش به عنوان یکی از عملیات زراعی و اجزای نظام‌ های تناوب، سبب تسریع تلفات مواد آلی گردیده است. 
❌این معضلات خود موجب بروز مشکلات متعددی از جمله کاهش میزان عملکرد محصولات زراعی و ایجاد مسائل زیست محیطی متعددی شده است. 
✅کاشت متوالی گندم و اجرای تناوب آیش - گندم مرسوم ترین تناوب های زراعی در نظام های تولید دیم گندم در کشور هستند. با این که آیش سبب بهبود وضعیت خاک می شود، ولی باید به این نکته توجه کرد که در دراز مدت سبب افزایش فرسایش و
کاهش حاصلخیزی نیز می‌ شود. پس حد تعادل در این مورد باید رعایت شود.