• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بازدید از باغ سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

  • ۶۹
بازدید از باغ سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

گلدهی درختان مرکبات در فصل پاییز مساله ای است که در چند سال اخیر بیش از پیش مشاهده میشود. بسیاری از کارشناسان علت اصلی این موضوع را تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی نسبت به گذشته می دانند.

البته نباید از نقش بیماری های گیاهی و کمبود مواد تغذیه ای نیز در وقوع این پدیده غافل شد.

با این حال اگر زمستان ملایمی در پیش باشد؛ میوه با کیفیت مناسب تشکیل خواهد شد.

در صورتی که شاهد کاهش شدید دما در روزهای آتی باشیم، گلها ریزش پیدا کرده و یا در صورت تشکیل میوه، کیفیت چندانی نخواهد داشت.

گرینینگ از جمله بیماری هایی است که سبب ایجاد گل خارج از فصل در درختان مرکبات می شود.