خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

  • ۳۳۶
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات سیمکان؛ گلدهی درختان در فصل پاییز

گلدهی درختان مرکبات در فصل پاییز مساله ای است که در چند سال اخیر بیش از پیش مشاهده میشود. بسیاری از کارشناسان علت اصلی این موضوع را تغییر اقلیم و شرایط آب و هوایی نسبت به گذشته می دانند.

البته نباید از نقش بیماری های گیاهی و کمبود مواد تغذیه ای نیز در وقوع این پدیده غافل شد.

با این حال اگر زمستان ملایمی در پیش باشد؛ میوه با کیفیت مناسب تشکیل خواهد شد.

در صورتی که شاهد کاهش شدید دما در روزهای آتی باشیم، گلها ریزش پیدا کرده و یا در صورت تشکیل میوه، کیفیت چندانی نخواهد داشت.

گرینینگ از جمله بیماری هایی است که سبب ایجاد گل خارج از فصل در درختان مرکبات می شود.

ابزار وبمستر