خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کلینیک تخصصی و داروخانه گیاهپزشکی | تاسیس: ۱۳۹۳

به پاجوش های تازه کاشته شده خرما، کود بدهیم یا نه؟

  • ۵۶۴
به پاجوش های تازه کاشته شده خرما، کود بدهیم یا نه؟

برخلاف معمول که نخل کاران هنگام کاشت پاجوش، کودی مصرف نمی کنند، بررسی منابع نشان می دهد که:
✔️مصرف برخی کودها در هنگام کاشت پاجوش، افزون بر حفظ حاصلخیزی خاک، تأثیر زیادی بر بهبود رشد دارد.
✔️هم اکنون مصرف کودهای آلی مانند کمپوست، کود سبز و کودهای حیوانی، به واسطه ی تأثیر مثبتی که در بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، گیاه و تولید محصول سالم دارند، بسیار مورد توجه است.
✔️این کودها به عنوان محیطی مناسب برای کشت گیاهان در شرایط خشک و نیمه خشک با محدودیت منابع آب توصیه می شود.

ابزار وبمستر