• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

بازدید از باغ موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

  • ۷۱
بازدید از باغ موردک؛ سنگینی آب و خاک و شپشک سخت جان

در بازدید از باغ آقای سلیمانی واقع در منطقه موردک شهرستان جهرم، به تاریخ نهم آذرماه هزار و چهارصد و یک، با مسائل و مشکلاتی برخورد داشتیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

نام علمی شپشک آردآلود مرکبات Pseudococcus citri است.

پوره های اولیه آفت شپشک آردآلود در پشت برگ ها و سرشاخه های جوان استقرار یافته و از اواسط فصل بهار پوره های بعدی به روی میوه رفته و از شیره گیاهی تغذیه می کنند.

تغذیه آفت شپشک آردآلود، ترشح عسلک فراوان و در صورت تراکم زیاد، ریزش میوه ها را به دنبال خواهد داشت.

آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساخت سبزینه گیاهی می باشد. این عنصر در تشکیل کلروفیل و پروتئین نقش داشته و در فرایند فتوسنتز ضروری است.

آهن یک عنصر میکرو و غیرمتحرک است و علائم کمبود آن ابتدا در نواحی مریستمی و برگ های جوان مشاهده می شود که به تدریج کل گیاه را در بر میگیرد.

در شرایط کمبود آهن، به این دلیل که کلروفیل به مقدار کافی در سلول های برگ ایجاد نمی شود، کل سطح برگ به استثنای رگبرگ ها زرد خواهد شد.

در کمبود شدید آهن، رگبرگ ها نیز زرد می شود.

آفت تریپس با خراش دادن بافت و مکیدن شیره گیاه به خصوص برگ های جوان، خسارات قابل توجهی در منطقه جنوب و به ویژه شهرستان های جهرم، خفر و قیر و کارزین به مرکبات وارد می کند.

حضور مستمر آفت تریپس باعث بدشکلی، پیچش نوک برگ ها و تاخیر در رشد جوانه های درخت می شود.

علائم عارضه زوال مرکبات زردی، سوختگی و تا حدودی لوله شدن و در نهایت ریزش برگ ها، تنک شدن تاج و سرانجام مرگ درخت می باشد. بیشترین خسارت معمولا بر روی درختان لیمو لیسبون(خاگی)، پرتقال، نارنگی و لیموترش دیده شده است.

این عارضه باعث پژمردگی و زوال در شاخه های انتهایی درخت می شود و با گرمتر شدن هوا شدت پیدا می کند.

ریزش و جمع شدن آب در اطراف طوقه از عوامل بروز بیماری انگومک یا گموز مرکبات می باشد.

بیشترین علف هرز باغ های مرکبات مربوط به مرغ، پنجه مرغی، دم روباهی، آکالیفا و علف نقره ای می باشد و تراکم نسبی گونه های علف هرز باریک برگ به مراتب بیشتر از گونه های علف هرز پهن برگ است.

در خاک های شور و دارای EC بالا باید حتما از کودهایی استفاده کنیم که اصطلاحا ضریب شوری پایین تری داشته باشند، یعنی کود مورد استفاده، خاک را شورتر نکند.

مصرف هیومیک اسید، اوت سالت و کودهای آلی پوسیده از راه های اصلاح خاک های سنگین و شور است.

سردی هوا در پاییز و زمستان یکی از علل زردی و ریزش برگ هاست.