• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

گیاه شناسی طارونه

  • ۵۴
گیاه شناسی طارونه

به شکوفه های درخت نخل که در آغاز فصل بهار می رویند طارونه گفته می شود. طارونه یا غلاف گل نخل قسمتی از درخت نخل است که به شکل غلاف چوبی با رشته های حاوی گرده می باشد.

عرق طارونه از غلاف گل نخل و شکوفه های خوشبوی آن تهیه می‌شود. به این صورت که غلاف ها را در دیگ جوشانده بخار آن را پس از سرد کردن به مایع تبدیل می کنند. عرق طارونه دارای طبع متعادل و مقوی بوده و برای قلب بسیار مفید است.