• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

اهمیت بذر مال کردن

  • ۵۶
اهمیت بذر مال کردن

بذر مال کردن به معنی این است که قبل از کاشت، بذر را با ترکیباتی که باعث افزایش حجم ریشه و افزایش قدرت جوانه زنی و ضد عفونی کردن بذر می شوند، آغشته کنیم.

ترکیبات اسید هیومیک، روی و اسید آمینه از جمله ترکیباتی هستند که جهت بذر مال کردن به کار می روند. در مواقعی که بذر مال کردن صرفا به منظور کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماری ها انجام شود از ترکیبات قارچکش و باکتری کش استفاده می شود.

بذر مال کردن جهت مقابله با بیماری هایی مانند : بوته میری یا مرگ گیاهچه، سیاهک پنهان گندم و زنگ گندم بسیار موثر است. هنگام انتخاب یک بذر مال مناسب توجه به نکات زیر ضروری است :

_ اندازه ی بذر

_ میزان قوه ی نامیه ی بذر

_ شناخت نیاز غذایی بذر