• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

روش های تکثیر پسته

  • ۵۸
روش های تکثیر پسته

یکی از معمول ترین روش های تکثیر درخت پسته بذر کاری است، به این صورت که بذر آن در زمان مناسب در زمین اصلی کاشته شده سپس به زمین اصلی انتقال داده می‌شود.معمولا بذرکاری پسته از اوایل دی ماه تا اوایل فروردین ماه بسته به شرایط منطقه مورد نظر انجام می گیرد.

روش دیگر تکثیر پسته پیوند زدن است که بعد از بذرکاری یکی از پر کاربردترین روش های ازدیاد درخت پسته به شمار می رود.انواع پیوند پسته شامل : لوله ای، شکمی، قاچی یا قاشی، زبانه ای، اسکنه ای، تاجی و جانبی می باشد. 

یکی از نکات مهم در تکثیر درخت پسته انتخاب پایه مناسب و مقاوم است. بطور کلی پیوند لوله ای رایج ترین نوع پیوند در کشور ایران محسوب می شود. در این روش، در اواخر زمستان تنه ی نهال دو یا سه ساله از ارتفاع 40 تا 60 سانتی متری قطع می گردد سپس جوانه ها از زیر قسمت بریده شده شروع به رشد می کنند و به این ترتیب شاخه‌های جدید بوجود می آیند.