• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

محصولات غذایی تراژن

  • ۵۲
محصولات غذایی تراژن

در دو دهه ی اخیر، مهندسی ژنتیک با استفاده از علم زیست فناوری موفق به تولید محصولات تغییر یافته ی ژنتیکی یا تراژن در جهان شده است. در این روش، ژن های جدیدی به یک موجود زنده منتقل می شود تا صفات مورد نظر بدست آید.

شایع ترین محصولات تراژن سویا، پنبه، ذرت و کلزا هستند. پژوهش ها نشان می دهند که محصولات تراژن از مزیت هایی مانند : افزایش تولید محصولات زراعی، عدم نیاز به آفت کش و علف کش، جلوگیری از آلودگی خاک (به دلیل کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی)، افزایش تنوع ژنتیک در گیاهان زراعی و باغی برخوردارند.

بعضی بر این باورند که این محصولات می توانند آثار زیان باری بر سلامت انسان و تنوع زیستی داشته باشند، به همین علت سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی تاکید می کنند که محصولات تراژن پس از اطمینان از بی خطر بودن برای سلامت انسان و محیط زیست قابل مصرف اند.