• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

فواید کشت یونجه در اصلاح زمین زراعی

  • ۲۸
فواید کشت یونجه در اصلاح زمین زراعی

در بین گیاهان علوفه ای، یونجه به دلیل خوش خوراک‌ بودن، دارا بودن ذخایر غذایی از جمله مواد معدنی مختلف، مواد پروتئینی و حتی انواع ویتامین های گوناگون، اهمیت خاصی پیدا کرده است.
این گیاه، تاثیر مهمی در اصلاح زمین زراعی دارد که به موارد می توان اشاره کرد:
✔️تهویه ی زمین
✔️برقراری تناوب
✔️زهکشی مناسب خاک
✔️افزایش مواد آلی خاک
✔️ازدیاد ازت
✅بنابراین در زمین های فاقد مواد آلی، دارای فقر نیتروژن و در زمین های رسی، کشت آن توصیه می شود.