• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

نکروز گیاهی و رفع آن

  • ۲۸
نکروز گیاهی و رفع آن

تعریف نکروز (Necrosis) :
زمانی که اندام های سبز گیاهان بخصوص برگها بر اثر عوامل مختلف و بیماری ها قهوه ای شده و از بین بروند، نکروز اتفاق می افتد. نکروز گیاه را ضعیف و مستعد بیماری و آفات می کند.
عوامل ایجاد نکروز :
_ بیماری های گیاهی و نماتدها
_ استفاده از سموم و کودهای با دوز بالا در هنگام محلولپاشی
_ کمبود پتاس و بر هم خوردن تعادل هورمونی در گیاهان
_ ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها

راهکارهای برطرف کردن نکروز :

1) جدا کردن هر چه سریعتر گیاهان آلوده از گیاهان سالم

2) خیس نکردن شاخ و برگها و اسپری نکردن با آب

3) اسپری کردن با قارچکش