• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

ویروس موزائیک گوجه فرنگی

  • ۴۸
ویروس موزائیک گوجه فرنگی

Tomato mosaic virus (TMV)

ویروس موزائیک گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور شایع تر بوده و از لحاظ اقتصادی مهم می باشد. علائم آن به صورت پیچیدگی، بد شکلی، کاهش رشد برگ ها و گلها، نکروز، لکه‌های موزاییکی زرد و قرمز ظهور می کند. 

این بیماری با ایجاد کوتولگی در گوجه‌فرنگی و آسیب به برگها و میوه ها، خسارت زیادی وارد می کند. معمولا خسارت در گیاهان جوان شدیدتر است. این ویروس به راحتی از طریق روش های مکانیکی انتقال می یابد. بطور مثال بذرهای آلوده به بیماری، بقایای گیاهی آلوده از محصول قبلی، ماشین آلات و کارگران باعث انتقال ویروس به محصول جدید می شوند.

کنترل بیماری :
☑️ تهیه ی بذر اصلاح شده
☑️ کشت مستقیم و بدون واسطه
☑️ حذف بوته های آلوده از مزرعه
☑️ شست و شوی دست ها با صابون
☑️ اجتناب از کاشت در زمین های آلوده به ویروس
☑️ کنترل حشرات ناقل مانند شته و زنجرک
☑️ تغذیه مناسب گیاه و جلوگیری از ضعیف شدن بوته