• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

هرآنچه باید درباره آسپیدیسترا یا برگ عبایی بدانید

  • ۷۲
هرآنچه باید درباره آسپیدیسترا یا برگ عبایی بدانید

آسپیدیسترا (Aspidistra) یا برگ عبایی متعلق به خانواده سوسن می باشد و دارای تنها هشت گونه از گیاهان همیشه سبز آپارتمانی و گلخانه ای است.

آنها به آسانی داخل آپارتمان و ساختمان رشد نموده و به شرایط آب و هوایی مختلف درون ساختمان مقاوم هستند. حساسیت خاصی به تغییرات نور و دما ندارند.

گونه معروف و متداول آنها A. elation است که دارای برگهای سبز تیره نیزه ای دراز و جذابی بوده و به صورت گسترده رشد می نمایند. هنگام بلوغ گلهای کوچک غیر زینتی فنجان مانندی را تولید میکند.

خاک گلدان را از کمپوست غنی انتخاب نموده، خوب آبیاری نمایید. به خصوص در تابستان و در نور نسبتاً ضعیفی قرار دهید. برای داشتن گیاه بزرگتر آن را هر سال به گلدان بزرگتر و خاک تازه منتقل نمایید.

در طول سال هر یک یا دوماه یک بار به آن کود بدهید. برای تکثیر گیاه برگ عبایی در بهار ریشه گیاه را تقسیم نمایید و هر با جوانه انتهایی و تعدادی برگ در گلدان و خاک تازه قرار داده و آب و غذا بدهید.

حشرات و عنکبوتهای کوچک ممکن است به گیاه آسیب برسانند و در سطح برگها لکه ایجاد نمایند. گاه ممکن است در نتیجه آسیبهای فیزیولوژیکی نوک برگها قهوه ای شده و شکاف ایجاد نمایند.