• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سوختهای سبز چگونه بوجود می آیند؟

  • ۲۹
سوختهای سبز چگونه بوجود می آیند؟

سوخت های سبز منابع انرژی تجدید پذیری هستند که به عنوان جایگزینی برای سوخت فسیلی مطرح شده اند. این سوخت ها، مواد شیمیایی اکسیژن داری هستند که از تخمیر پسماندهای گیاهی همانند شاخ و برگ نیشکر، سویا، ذرت و دانه های روغنی به دست می آیند.بطور مثال از تخمیر نیشکر، اتانول به دست می آورند که می تواند جایگزین مناسبی برای بنزین باشد. 

اتانول به طور عمده از بقایای ذرت حاصل می شود. استفاده از اتانول در مقایسه با گازوئیل هزینه ی کمتر و راندمان بالاتری دارد. 

سوخت های سبز یا سوخت های زیستی در کنار مزایایی که برای انسان دارد، می تواند معایبی هم داشته باشد؛ چرا که زمین های زیادی به خاطر کاشت گیاهان مورد استفاده برای سوخت های سبز، تغییر کاربری داده اند یا پاک تراشی شده اند.