خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

روش هایی برای جلوگیری از جوانه زنی سیب زمینی

  • ۱۲۹
روش هایی برای جلوگیری از جوانه زنی سیب زمینی

از آنجا که جوانه زنی سیب زمینی عامل ضایعات پس از برداشت است، کنترل جوانه زنی یک اقدام بسیار ضروری جهت کاهش ضایعات، بهبود کیفیت و افزایش قابلیت انبارداری سیب زمینی به شمار می رود.

روش هایی مانند : نگهداری در دمای 3 تا 5 درجه ی سانتی گراد اگرچه در کنترل جوانه زنی موثر است اما به دلیل تبدیل نشاسته به قند در غده ،قابل اجرا نمی باشد. کلروپروفام که یک ترکیب موثر در مهار جوانه زنی محسوب می شود به دلیل مجاز نبودن آن قابل مصرف نیست. در نتیجه، جایگزین هایی بوجود آمده که دارای محدودیت مصرف نیستند.

اسانس های روغنی گیاهانی مانند نعناع و میخک و کاربرد آب اکسیژنه از این نوع جایگزین ها هستند. این ترکیبات فرار باید پس از پایان دوره ی خواب غده ها و قبل از شروع جوانه زنی آنها در مقادیر مشخص و بصورت بخور سرد مورد استفاده قرار بگیرند. 

ابزار وبمستر