خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات گراش؛ تشخیص شیوع بیماری قارچی آنتراکنوز

  • ۳۸۹
بازدید مهندس حجت دهقانی از باغ مرکبات گراش؛ تشخیص شیوع بیماری قارچی آنتراکنوز

عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات، قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. در اثر این بیماری برگها ابتدا زرد و سپس خشک می شوند و در نهایت می ریزند.

آلودگی شدید سرشاخه ها به خشک شدن آنها منجر می شود. روی میوه ها لکه های کوچک و بزرگ ابتدا به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تشکیل می شود، سپس این لکه ها به رنگ قهوه ای تیره و در نهایت به رنگ سیاه درمی آیند.

جهت کنترل آنتراکنوز مرکبات می توان از اوکسی کلرر مس به میزان دو تا سه کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده کرد.

ابزار وبمستر