• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

معرفی ارقام پر بازده زیتون

  • ۳۰
معرفی ارقام پر بازده زیتون

هوجی بلانکا (Hojiblanca):

▪️ بهترین گونه ی زیتون

▪️ مقاوم به خشکسالی و خاک های آهکی

▪️ کیفیت عملکردی بالا

▪️ سازگار با مناطق روستایی

▪️ مقاوم به سرما

فرانگیونتو (Frangivento):

▪️ زود رس

▪️ دارای رشد سریع

▪️ مناسب برای باغات با ارتفاع 3 تا 5 متر

▪️ دارای عملکرد بالا

فرانتویو (Frantoio):

▪️ خود بارور

▪️ مناسب برای روغن گیری

▪️ نیاز سرمایی بالا

▪️ دارای بهره وری بسیار بالا 

مائورینو (Maurino):

▪️ مناسب برای تولید روغن

▪️ مقاوم در برابر بیماری ها 

▪️ سازگار با آب و هوای سرد و مرطوب 

▪️ دارای بهره وری متوسط 

زیتون آربکینا (Arbequina):

▪️ سازگار با سیستم های تولید مدرن

▪️ تراکم کشت بالا

▪️ زود رس 

▪️ مقاوم به شوری و سرما

▪️ محصول زیاد