خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

آفت شب پره چه تاثیری بر چاه‌های غیر مجاز دارد؟

  • ۲۱۵
آفت شب پره چه تاثیری بر چاه‌های غیر مجاز دارد؟

درختان و جنگل های هیرکانی دچار آفت شب پره شده‌اند. اکنون این آفت به سرعت در حال تغذیه از درختان شمشاد در 90 هکتار از 4 نقطه ی جنگل های هیرکانی است و احتمال گسترش آن در تمامی 740 هزار پوشش جنگلی این منطقه وجود دارد.

تداوم خشکسالی و عدم بارش باران در مرداد و شهریور، فعالیت آفات را در جنگل‌های مازندران طغیانی کرده است. تغییرات اقلیمی به عنوان مهمترین عامل شیوع این آفت به شمار می‌رود.

از آنجا که تغییرات اقلیمی باعث خشکی خاک و هوا می شود در نتیجه درختان نمی توانند به راحتی مواد غذایی را در اختیار داشته باشند و در نهایت درختان به مرور زمان ضعیف می شوند. یکی دیگر از عوامل موثر در این شرایط، دخالت انسان و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این مناطق است.

در طی سال های اخیر به علت مصرف منابع آبی برای کشاورزی سنتی و کشت برنج و شالیکاری باعث شده که منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد و سفره های آب تخلیه شوند.

متاسفانه، چاه های غیر مجاز و بهره برداری بی رویه امکان تجدید قوای این منابع را از بین برده و اکوسیستم درختان شمشاد دچار تغییر و ناتوانی در جذب آب گردیده و در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. در ادامه ی این روند درختان ضعیف مقاومت خود را در برابر این آفات از دست می دهند و با افزایش خشکی هوا در فصول گرم سال یک درخت بطور کامل نابود می شود و تخم ریزی و جمعیت آفات افزایش یافته و آفت طغیان می کند.

استفاده از محلول های شیمیایی برای احیای این جنگل ها، به به دلیل خطری که برای سایر گونه های گیاهی و جانوری و حتی آب و خاک دارد، توصیه نمی شود.

تنها راه حل احیای جنگل ها و کنترل جمعیت آفات و حفظ تعادل این اکوسیستم ، حفظ منابع آب های زیرزمینی، مدیریت بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و ارائه ی برنامه های مقابله با تغییر اقلیم است. 

ابزار وبمستر