• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

استفاده از کودهای زیستی در تامین سلامت غذایی

  • ۵۷
استفاده از کودهای زیستی در تامین سلامت غذایی

استفاده از کودهای زیستی یا بیولوژیک چند سالی است که در کشور ما رونق پیدا کرده است و کشاورزان با کسب آگاهی از فواید این کود، آن را جایگزین کودهای مضر کرده اند. کودهای زیستی همانطور که از نامشان پیداست، در نتیجه ی تجزیه ی جانداران و بقایای آنها و یا حاصل از فعالیت موجودات زنده به دست می آیند.

کمپوست یکی از انواع کودهای زیستی است که از تجزیه ی پسماند مواد غذایی، باقی مانده ی گیاهان پس از برداشت محصول، فضولات و زواید غیر قابل مصرف دامی به دست می آید. ورمی کمپوست نیز یک کود زیستی است که از فضولات کرم خاکی حاصل می شود. 

در دهه های اخیر، به دلیل آشکار شدن آثار سوء مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی و قیمت بالای آنها، استفاده از کودهای زیستی در کشاورزی مطرح شده است. در کشاورزی ارگانیک با استفاده از کودهای زیستی، سلامت خاک، گیاه، انسان و سیاره ی زمین تأمین می شود. در این شرایط، از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات در شرایط خاص و به مقدار محدود به کار می رود.