• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

یک گل زیبا به نام استرومانتا

  • ۲۸
یک گل زیبا به نام استرومانتا

استرومانتا یا مارانتای سه رنگ، دارای سه رنگ صورتی، سفید، قرمز با رنگ سبز تیره در قسمت برگها می باشد.

این گیاه هم در محیط خانه هم در محیط بیرون رشد خوبی دارد. رنگ برگها در فصل بهار قرمز مایل به صورتی می شود. استرومانتا به علت زیبایی برگهایش برای طراحی فضای سبز مناسب می باشد.

نیاز نوری:

به نور متوسط نیاز دارد و تابش مستقیم آفتاب باعث سوختگی برگها می شود.

نیاز دمایی:

به رطوبت بالا و دمای اتاق نیاز دارد.

نیاز آبی:

خاک گلدان باید به صورت کامل آبیاری شود.

نیاز به خاک :

خاکی که دارای ترکیب پیت باشد مناسب ترین نوع خاک برای استرومانتا است.

نیاز کودی:

بهترین نوع آن کود ۲۰_۲۰_۲۰ است که بهتر است هر دو هفته یکبار در اوایل بهار تا اواخر پاییز استفاده شود.

روش تکثیر :

استرومانتا از طریق قلمه تکثیر می یابد.

آفت یا بیماری:

این گیاه آفت خاصی ندارد و تنها مشکل آن مواجه شدن با قارچ در رطوبت بالاست.