• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

هرس زمستانه درخت انار

  • ۲۸
هرس زمستانه درخت انار

هرس اصولی و تربیت درختان انار، برای فرم دهی مناسب و افزایش عملکرد با کیفیت مطلوب توصیه می شود. با توجه به اینکه درمورد هرس و تربیت درختان انار الگوی ثابت و متعارفی وجود ندارد، لذا فرم گیری صحیح درخت در سال‌های اولیه ی کاشت، حذف مستمر پاجوشها و شاخه های نرک، سربرداری از درخت در سال های پس از بلوغ به منظور جلوگیری از رشد طولی درخت و هم چنین توجه به آفتاب سوختگی، از نکات مهم هرس و تربیت درختان انار محسوب می شود. 

بطور کلی هرس زمستانه برای درختانی انجام می شود که به سن بلوغ رسیده باشند. به این صورت که از ارتفاع 70 تا 80 سانتی متر به بالا بهتر است که حتی سهوا هم قیچی هرس به شاخه های خشک درخت برخورد نکند.