• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

میوه‌ای به نام خوج‌ یا اوربه

  • ۷۳
میوه‌ای به نام خوج‌ یا اوربه

✔️در شمال کشور در استان های گیلان، مازندران و گلستان، ژنوتیپ های متنوعی از گلابی بومی (خوج یا اوربه)، چه به صورت وحشی در جنگل ها و چه به صورت ارقام محلی یافت می شوند. 
✔️خوج ها به خانواده Rosaceae (گل سرخ) تعلق دارند که ارقام محلی آن ها به دلیل داشتن صفات کمی وکیفی مشتری پسند نظیر درشتی، ترد و آبدار بودن، مزه ی ملس و کمک در هضم غذا در دهه های اخیر به خوبی در بازارهای میوه اکثر شهر های ایران مورد توجه قرار گرفته اند. 
✔️اولین مرحله در ازدیاد و تولید تجاری ارقام میوه بومی، ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی میوه در ژنوتیپ های موجود می باشد.