• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آشنایی با آفات و بیماریهای گل‌ها، گیاهان زینتی و آپارتمانی

  • ۴۲

آفات و بیماریها:


اغلب مشکلات حاصله برای گیاهان نتیجه عدم فراهم سازی شرایط مطلوب کشت نمی باشد، بلکه بسیاری از عوامل دیگر چون بیماریهای مخرب گیاهی نظیر قارچها، باکتریها، ویروسها و حشرات نیز مشکل ساز هستند. اگرچه این گونه مشکلات به آسانی توسط شناسایی به موقع و دفاع در برابر عوامل مولد بیماری بطور جدی قابل حل است. به هر حال افراد زیادی به اقتضای تخصص و ابتکار خود توصیه های مناسب را میتوانند ارائه دهند و برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی و بروز عوامل نامناسب هماهنگی های لازم را به عمل آورند.


آفات از شایعترین دشمنان خطرناک رشد گیاهان در فضاهای آزاد و همچنین در گلخانه ها می باشند. گیاهان گلخانه ای نسبت به حمله قارچ، حشرات و... حساسیت نشان می‌دهند. گیاهان خاصی که از محیط‌های دیگری آورده شده اند بایستی با مراقبتهای بیشتری نگهداری شوند، چرا که از این طریق میزان آفات و بیماری توسط گیاه آلوده به یک محیط تازه منتقل می شود. برای جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا بایستی ابتدا گیاهان قبل از ورود به محیط تازه دقیقاً ایزوله شده تا در کنترل بیماری اطمینان حاصل گردد. زمانیکه به گلدانها آب و مواد غذایی داده میشود، برخی از حشرات بویژه در سطح پشتی برگ پنهان شده و مکان خوبی جهت زیست آنهاست و از جمله این حشرات میتوان به عنکبوت، کنه، شته و برخی دیگر از حشرات اشاره کرد. از طریق پاک سازی دقیق و پی در پی می توان از میزان خسارتهای حاصله توسط این آفات کم نمود. پاکسازی برگها از طریق بهبود انتقال مناسب گازها توسط روزنه های بخشهای رویی و پشتی برگ در سلامتی گیاه نقش عمده داشته و از اهمیت زیادی برخوردار است. گردگیری مداوم توسط پارچه مرطوب باعث تمیز شدن برگها می گردد.


گاهی در صورت کثیف شدن برگها شستن آنها توسط اسفنج ضروری است. استفاده از مواد شیری و روغنی بدلیل داشتن اثرات سوء آن قابل توصیه نمی باشد. پس از جداسازی برگهای ریخته شده از روی خاک بایستی به تمیز کردن گلدان پرداخت. بعضی از گلدانها به سبب وجود رطوبت بالا بر روی آنها خزه ها می رویند. ظهور پوششهای سفید رنگ بر روی خاک سطح گلدان از علایم ایجاد خطراتی بوده که در اثر افزایش میزان درجه سختی آب حاصل می گردد.


بیماریهای حاصل از عواملی نظیر باکتریها، قارچها و ویروسها در سطح سلولی گیاهان بعلت گسترش عوامل مولد آنها در شرایط عدم مراقبتهای صحیح می باشد. عامل بیماری کپکهای خاکستری بوتریتیس سینرا (Botrytis cinerea) بوده که در شرایط رطوبت بالا گسترش یافته و با فساد بافت ساقه گیاه، خسارت وارد میسازد. از بیماریهای شایع در گلخانه می توان به زرد شدگی و چروکیدگی برگها و ایجاد پوشش سیاه رنگ بخش سطحی آنها که به ترتیب توسط عوامل مختلفی چون قارچها و باکتریها ایجاد می گردد، اشاره کرد.