• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

دو گیاه تصفیه کننده ی قوی هوا

  • ۲۸
دو گیاه تصفیه کننده ی قوی هوا

آگلونمای برفی یکی از بهترین و قدرتمندترین گیاهان تصفیه کننده ی هوا است و برای پاک سازی سم های موجود در هوای آلوده داخل منزل مانند بنزین و فرمالدئید کاربرد دارد.

گل عنکبوتی یکی دیگر از گیاهان تصفیه کننده ی هوا محسوب می شود و در از بین بردن سمومی مانند بنزین، فرمالدئید، مونواکسید کربن و زایلن موثر است.

بطور کلی، گیاهان تصفیه کننده ی هوا نه تنها دی اکسید کربن فضای بسته ی خانه را به اکسیژن تبدیل می کنند بلکه بسیاری از آلاینده ها و مواد شیمیایی تجمع یافته در منزل را نیز می توانند جذب کنند. از این رو، علاوه بر طراوت و زیبایی خاصی که این گیاهان به خانه می دهند، همانند فیلتر عمل کرده و فضایی پاک را در اختیار شما قرار می دهند.