• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

آلاینده های خاک و سمی شدن گیاهان

  • ۲۶
آلاینده های خاک و سمی شدن گیاهان

انواع آلوده کننده های خاک شامل : کود شیمیایی، شوینده ها، فاضلاب، آفت کش ها، پسماند و فرآورده های نفتی هستند. آلاینده های خاک به صورت غیر مستقیم و از طریق گیاهان یا به صورت مستقیم از طریق استنشاق یا جذب پوستی روی سلامت انسان و جانوران تأثیر می گذارند.آلوده کننده ها باعث از دست رفتن خاک مرغوب شده و میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می دهند.

کادمیوم و نیکل از جمله عناصری هستند که از طریق خاک و جذب توسط گیاه، تاثیری منفی بر سلامت موجودات زنده دارند. بطور مثال کادمیوم از طریق کودهای فسفردار و سوخت های فسیلی وارد خاک می شود و پس از جذب توسط گیاه، سبب بالا رفتن فشار خون و نارسایی کلیه ها در انسان می شود.

نیکل عنصری است که می تواند به راحتی توسط گیاه جذب شود و سمیت شدید ایجاد کند و هم چنین باعث زرد شدن یا کلروز در گیاهان می شود و به دنبال آن، مشکلات تنفسی و اختلال در سیستم ایمنی بدن انسان را بوجود می آورد.

برای پیشگیری از آلودگی خاک، باید از ورود انواع آلاینده ها به خاک جلوگیری کرد. برای شناسایی آلودگی خاک از استانداردهای کیفیت خاک استفاده می شود. مقادیر استاندارد خاک، استانداردهای عمومی کیفیت هستند که در کشورهای مختلف برای قانونمند کردن مدیریت خاک های آلوده از آنها استفاده می شود.

زمانی که غلظت آلاینده ها در خاک بیشتر از مقدار استاندارد باشد، خاک آلوده محسوب می شود و آثار سوء بر سلامتی انسان و سایر موجودات زنده می گذارد. در صورتی که میزان آلاینده ها بیش از مقدار استاندارد باشد، ابتدا باید منبع آلاینده حذف شده سپس اقدام به برطرف کردن آلودگی خاک کرد.